Ella Liu
Heather
Amber Qin
Irene Wang
Selina Su

Shenzhen Kuncan Electronics Co., Ltd.
Nhà cung cấp thương hiệu riêng
Chỉ số nhà cung cấp
4 thương hiệu riêng
Điểm cửa hàng
5.0/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
93.3%
Thời gian phản hồi
≤2h
Giao dịch
US $490,000+ trực tuyến
Nhân viên
51
Dịch vụ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Tùy chỉnh hoàn toàn
Kiểm soát chất lượng
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm
Giấy chứng nhận
Đánh giá nhà cung cấp